GEOGRAAFILINE SIHTIMINE

Geoturundus ehk asukoha põhine turundus on juba mõnda aega olnud trendisõna, maailma mastaabis rohkem kui viis aastat, Eestis ilmselt viimased kolm. Praeguseks on kõik sellega nähtusega kokku puutunud, kuigi paljud ei pruugi seda ise teadagi. Digikeskkondades on GPS-suunamine üldlevinud nähtus – nt Google otsingus kuvatakse otsija asukoha järgi talle lähemal asuvaid restorane või teisi teeninduskohti, rahvusvahelised firmad kasutavad oma kodulehtedel geoturundust, et kuvada soovijale temale õiges keeles ja kohaliku informatsiooniga veebileht jne.

Paljud aga ei tea, et GPS-suunamise võimekus on täiesti olemas ka ühistranspordivahendites kasutusel olevatel PublicTV ekraanidel.

Tavaline n-ö offline reklaam on tihti ebaefektiivsem kui online kanalis edastatav reklaam, sest füüsilise reklaamiga ei ole võimalik täpselt määrata, millised ja kus asuvad sihtgrupid seda näevad ning kas need, kes näevad, on parimad ja soovitud sihtgrupid.

Vähemal määral oleme puutunud kokku geograafilise sihtimisega füüsilises keskkonnas. Ameerika Ühendriikides on võrdlemisi levinud, et kui potentsiaalne klient möödub tänaval mõnest poest, tuleb tema telefoni koheselt sõnum selle poe eripakkumiste kohta. Euroopa Liidu riikides keelab sellist lähenemist GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmäärus va juhul kui inimene neid sõnumeid ise soovib. Küll aga on Eestis ka teisi võimalusi GPS-suunamise kasutamiseks füüsilises ruumis, mis ei lähe regulatsiooniga vastuollu. Peamine neist on ühistranspordivahendites kui avalikes kohtades olevad reklaamekraanid ehk PublicTV ekraanid.

Eestis on PublicTV ekraanid juba 2004. aastast ning aasta-aastalt on neile lisandunud järjest nutikamaid lisafunktsioone, mida küll tarbija reklaami vaadates ei tea, kuid teavad ettevõtted, kes on neid võimalusi kasutanud. Ühistranspordivahendites asuvates ekraanide puhul tähendab GPS-suunamine seda, et ettevõte saab valida, millistest piirkondadest ehk linnaosadest läbi sõites tema reklaami näidatakse. Nii jõuab info inimesteni, kes asuvad või liiguvad rohkem teatud piirkondades.

 

Milleks GPS-kampaaniad ühistranspordis?

Enamasti kasutatakse GPS-suunamist ühel põhjusel kahest: kas sooviga langetada kampaania hinda, sihtides täpsemalt väiksemates vajalikes piirkondades või tõsta sõnumite sihituse täpsust. Sihituse täpsuse tõstmine on olulisem siis kui nt reklaamitav kauplus asub teatud linnaosas, kuhu teiste piirkondade inimesed ei tule, aga ka siis kui ettevõte soovib iga linnaosa klientide jaoks kujundada sobivaimad sõnumid. Paar aastat tagasi tegime ühe elektroonikapoodide keti jaoks PublicTV ekraanidel reklaamkampaania, mille raames mängiti olenevalt linnaosast erinevat klippi, mis suunas inimesi kas ettevõtte Lasnamäe, Mustamäe või muu piirkonna poodi täpse infoga mitme peatuse pärast tuleb bussist maha astuda, et poodi jõuda.

Üks spaa kasutas GPS-lahendust integreerituna PublicTV-de SMS-funktsiooniga, mille tulemusena sai ta koguda konkreetseid andmeid, millistest linnaosadest tulevad nende kliendid. Lahendus ise oli võrdlemisi lihtne: erinevates linnaosades näitasime PublicTV ekraanidel klippi erineva SMS-koodiga, mida kasutades said inimesed osaleda loosis. SMS-koode analüüsides sai spaa aga väärtusliku info, millistest linnaosadest saadeti rohkem sõnumeid ning kus on edaspidi kõige kasulikum reklaame näidata.

Tihti nimetatakse ühistranspordis olevaid reklaamekraane välimeediaks. Meie meelest on nad oma funktsionaalsuselt lähemal internetile ja võiks seetõttu kutsuda pigem „bänneriks avalikus ruumis“. Välimeedia pinnad ei sõida meiega kaasa, kuid PublicTV liigub meiega kogu reisi vältel kaasa.

Loe GPS-funktsioonist lähemalt lahenduste lehel sihtimise teemast.